MLYNÁŘSKÉ DESATERO

Úvod MLYNÁŘSKÉ DESATERO

 

 

 

1. Jedině u mne mlíti budeš


2. Nevezmeš meliva, dokud nezaplatils.


3. Pomni, abys měřičné dal a melné zapravil.


4. Cti mlynáře a chasu jeho, aby se ti dobře vedlo ve mlýně.


5. Nenecháš mlýnské stroje jíti na prázdno.


6. Zachováš ve mlýně ve všem a všude čistotu.


7. Nepokradeš a jen co tvého si vezmeš.


8. Nepromluvíš křivého svědectví proti mlynáři, že ti špatně semlel a málo dal.


9. Nepožádáš od mlynáře více nežli semlels.


10. Aniž požádáš, co se rozprášilo.


Copyright 2018 - 2024 © Mlýn Korunka