MLYNÁŘSKÉ DESATERO

Úvod MLYNÁŘSKÉ DESATERO

 

 

 

1. Jedině u mne mlíti budeš
2. Nevezmeš meliva, dokud nezaplatils.
3. Pomni, abys měřičné dal a melné zapravil.
4. Cti mlynáře a chasu jeho, aby se ti dobře vedlo ve mlýně.
5. Nenecháš mlýnské stroje jíti na prázdno.
6. Zachováš ve mlýně ve všem a všude čistotu.
7. Nepokradeš a jen co tvého si vezmeš.
8. Nepromluvíš křivého svědectví proti mlynáři, že ti špatně semlel a málo dal.
9. Nepožádáš od mlynáře více nežli semlels.
10. Aniž požádáš, co se rozprášilo.


Copyright 2018 - 2022 © Mlýn Korunka